- یادواره ها - http://www.yadvareha.ir -

شهدا و دفاع مقدس

شهدا و دفاع مقدس

 

دیروز پر از خروش بودید شما

امروز زبان و گوش بودید شما

تکلیف همین بود و همین است هنوز

پیوسته علم به دوش بودید شما