- یادواره ها - http://www.yadvareha.ir -

شهدا و دفاع مقدس

شهدا و دفاع مقدس

 

ندیدم آیینه ای چون لباس خاکی ها

همان قبیله که بودند غرق پاکی ها

به عشق زنده شدن «عند ربهم» بودن

شده ست حاصل آنها ز سینه چاکی ها

دلیل غربتشان، اهل خاک بودن ماست

نه بی مزار شدن ها، نه بی پلاکی ها

به آسمان که رسیدند رو به ما گفتند :

زمین چقدر حقیر است آی خاکی ها!