صفحه اصلی »
گنجینه محافل شهدا » صوت » موسیقی متن فیلم‌های دفاع مقدس

موسیقی متن فیلم‌های دفاع مقدس

منتشر شده در ۳۱ شهریور ۱۳۹۵
اندازه قلم

موسیقی فیلم‌های دفاع مقدس

قابل  استفاده (زمینه پخش) یادواره‌ها و حاشیه نمایشگاه‌ها 

موسیقی متن فیلم‌های دفاع مقدس

 

خداحافظ رفیق ۱ 

حجم ۵۳۱ کیلوبایت // زمان ۰۳:۱۵

دانلود

خداحافظ رفیق ۲

حجم ۷۵۵ کیلوبایت // زمان ۰۳:۱۲

دانلود

خاک سرخ ۱

حجم ۲۷۴ کیلوبایت // زمان ۰۲:۰۳

دانلود

خاک سرخ ۲

حجم ۱۳۷ کیلوبایت // زمان ۰۱:۰۹

دانلود

اخراجی ها

حجم ۹۲۳ کیلوبایت // زمان ۰۰:۵۹

دانلود

دستهای خالی

حجم ۳۰۹ کیلوبایت // زمان ۰۱:۱۸

دانلود

بوی پیراهن یوسف ۱

حجم ۳ مگابایت // زمان ۱۳:۲۱

دانلود

بوی پیراهن یوسف ۱

حجم ۶ مگابایت // زمان ۰۶:۴۴

دانلود

اگر آن گل من به در آید

حجم ۲۰۸ کیلوبایت // زمان ۰۱:۴۴

دانلود

یاد باد آن روزگاران یاد باد

حجم ۵۵۸ کیلوبایت // زمان ۰۲:۲۲

دانلود

افق

حجم ۲۴۰ کیلوبایت // زمان ۰۲:۰۳

دانلود

 


 

موسیقی فیلم محمّد رسول الله

 

آهنگ ۱

حجم ۵۸۱ کیلوبایت // زمان ۰۲:۲۸

دانلود

آهنگ ۲

حجم ۹۹۲ کیلوبایت // زمان ۰۴:۱۳

دانلود

آهنگ ۳

حجم ۸۵۱ کیلوبایت // زمان ۰۳:۳۷

دانلود

آهنگ ۴

حجم ۸۶۶ کیلوبایت // زمان ۰۳:۴۰

دانلود

آهنگ ۵

حجم ۵۹۲ کیلوبایت // زمان ۰۲:۳۰

دانلود

آهنگ ۶

حجم ۷۱۸ کیلوبایت // زمان ۰۳:۰۲

دانلود

آهنگ ۷

حجم ۱ مگابایت // زمان ۰۴:۴۰

دانلود

آهنگ ۸

حجم ۶۱۰ کیلوبایت // زمان ۰۲:۳۵

دانلود

آهنگ ۹

حجم ۸۴۲ کیلوبایت // زمان ۰۳:۳۴

دانلود

آهنگ ۱۰

حجم ۵۲۱ کیلوبایت // زمان ۰۲:۱۲

دانلود

آهنگ ۱۱

حجم ۷۶۱ کیلوبایت // زمان ۰۳:۱۴

دانلود

آهنگ ۱۲

حجم ۶۲۴ کیلوبایت // زمان ۰۲:۳۸

دانلود 

موسیقی فیلم آژانس شیشه‌ای

 

آهنگ ۱

حجم ۳۸۶ کیلوبایت // زمان ۰۱:۳۹

دانلود

آهنگ ۲

حجم ۵۱۴ کیلوبایت // زمان ۰۲:۱۱

دانلود

آهنگ ۳

حجم ۲ مگابایت // زمان ۰۷:۰۰

دانلود

آهنگ ۴

حجم ۱ مگابایت // زمان ۰۶:۰۴

دانلود

آهنگ ۵

حجم ۷۳۶ کیلوبایت // زمان ۰۳:۰۸

دانلود

آهنگ ۶

حجم ۵۱۹ کیلوبایت // زمان ۰۲:۱۲

دانلود

آهنگ ۷

حجم ۴۱۳ کیلوبایت // زمان ۰۱:۴۶

دانلود

آهنگ ۸

حجم ۵۸۰ کیلوبایت // زمان ۰۲:۲۸

دانلود

آهنگ ۹

حجم ۶۰۹ کیلوبایت // زمان ۰۲:۳۶

دانلود

آهنگ ۱۰

حجم ۱ مگابایت // زمان ۰۶:۰۰

دانلود

آهنگ ۱۱

حجم ۹۷۹ کیلوبایت // زمان ۰۴:۱۰

دانلود

آهنگ ۱۲

حجم ۱ مگابایت // زمان ۰۶:۰۴

دانلود

آهنگ ۱۳

حجم ۱ مگابایت // زمان ۰۵:۱۲

دانلود

آهنگ ۱۴

حجم ۱ مگابایت // زمان ۰۵:۴۹

دانلود

آهنگ ۱۵

حجم ۸۲۰ کیلوبایت // زمان ۰۳:۳۰

دانلود

آهنگ ۱۶

حجم ۱ مگابایت // زمان ۰۴:۵۰

دانلود

آهنگ ۱۷

حجم ۳۵۷ کیلوبایت // زمان ۰۱:۳۱

دانلود

آهنگ ۱۸

حجم ۸۰۳ کیلوبایت // زمان ۰۳:۲۶

دانلود

آهنگ ۱۹

حجم ۶۱۳ کیلوبایت // زمان ۰۲:۳۶

دانلود

 


 

موسیقی متن های دفاع مقدس (با پس زمینه صدای رزمندگان و صدای تیر و تفنگ)

 

از کرخه تا راین

حجم ۲ مگابایت // زمان ۰۵:۰۶

دانلود

بوی پیراهن یوسف

حجم ۱ مگابایت // زمان ۰۳:۰۱

دانلود

روبان قرمز ۱

حجم ۱ مگابایت // زمان ۰۳:۰۷

دانلود

روبان قرمز ۲

حجم ۴۸۳ کیلوبایت // زمان ۰۱:۱۰

دانلود

سفر به چزابه ۱

حجم ۸۴۳ مکیلوبایت // زمان ۰۲:۰۳

دانلود

سفر به چزابه ۲

حجم ۱ مگابایت // زمان ۰۳:۳۵

دانلود

دفاع مقدس ۱

حجم ۲ مگابایت // زمان ۰۵:۱۰

دانلود

دفاع مقدس ۲

حجم ۶ مگابایت // زمان ۰۶:۰۶

دانلود 

موسیقی فیلم سیمرغ

 

آغاز

حجم ۲ مگابایت // زمان ۰۲:۲۳

دانلود

سفر اول

حجم ۵ مگابایت // زمان ۰۴:۴۳

دانلود

سفر دوم

حجم ۷ مگابایت // زمان ۰۶:۵۵

دانلود

سفر سوم 

حجم ۷ مگابایت // زمان ۰۷:۰۶

دانلود

سفر چهارم

حجم ۶ مگابایت // زمان ۰۶:۴۰

دانلود

سفر پنجم

حجم ۳ مگابایت // زمان ۰۳:۲۸

دانلود

سفر ششم

حجم ۶ مگابایت // زمان ۰۶:۱۶

دانلود

سفر هفتم

حجم ۷ مگابایت // زمان ۰۷:۳۷

دانلود

سفر هشتم

حجم ۱۱ مگابایت // زمان ۱۱:۲۳

دانلود

سفر نهم

حجم ۴ مگابایت // زمان ۰۳:۴۶

دانلود

سفر دهم

حجم ۳ مگابایت // زمان ۰۲:۴۷

دانلود

سفر یازدهم

حجم ۱ مگابایت // زمان ۰۱:۲۲

دانلود

سفر دوازدهم

حجم ۳ مگابایت // زمان ۰۳:۰۰

دانلود

انجام

حجم ۴ مگابایت // زمان ۰۳:۴۸

دانلود 

موسیقی فیلم از کرخه تا راین

 

آهنگ ۱

حجم ۲ مگابایت // زمان ۰۲:۳۷

دانلود

آهنگ ۲

حجم ۳ مگابایت // زمان ۰۳:۱۹

دانلود

آهنگ ۳ 

حجم ۱ مگابایت // زمان ۰۱:۱۵

دانلود

آهنگ ۴

حجم ۸۷۴ کیلوبایت // زمان ۰۰:۵۲

دانلود

آهنگ ۵

حجم ۱ مگابایت // زمان ۰۱:۲۶

دانلود

آهنگ ۶

حجم ۲ مگابایت // زمان ۰۲:۲۱

دانلود

آهنگ ۷

حجم ۳ مگابایت // زمان ۰۲:۴۷

دانلود

آهنگ ۸

حجم ۴ مگابایت // زمان ۰۴:۱۶

دانلود

آهنگ ۹

حجم ۸۵۴ کیلوبایت // زمان ۰۰:۵۰

دانلود

آهنگ ۱۰ 

حجم ۱ مگابایت // زمان ۰۱:۱۷

دانلود

آهنگ ۱۱ 

حجم ۵ مگابایت // زمان ۰۵:۰۶

دانلود

آهنگ ۱۲

حجم ۱ مگابایت // زمان ۰۱:۳۳

دانلود

آهنگ ۱۳

حجم ۱ مگابایت // زمان ۰۱:۱۴

دانلود

آهنگ ۱۴

حجم ۲ مگابایت // زمان ۰۲:۱۲

دانلود

آهنگ ۱۵

حجم ۲ مگابایت // زمان ۰۲:۲۹

دانلود

آهنگ ۱۶

حجم ۳ مگابایت // زمان ۰۳:۰۶

دانلود

آهنگ ۱۷

حجم ۴ مگابایت // زمان ۰۴:۱۷

دانلود

آهنگ ۱۸

حجم ۱ مگابایت // زمان ۰۱:۱۶

دانلود

آهنگ ۱۹

حجم ۱ مگابایت // زمان ۰۱:۱۵

دانلود

آهنگ ۲۰

حجم ۸۰۶ کیلوبایت//زمان ۰۰:۴۷

دانلود

آهنگ ۲۱

حجم ۱ مگابایت // زمان ۰۱:۰۶

دانلود

آهنگ ۲۲

حجم ۳ مگابایت // زمان ۰۲:۴۱

دانلود

آهنگ ۲۳

حجم ۵ مگابایت // زمان ۰۵:۱۰

دانلود

آهنگ ۲۴

حجم ۶ مگابایت // زمان ۰۶:۴۸

دانلود

آهنگ ۲۵

حجم ۸۷۸ کیلوبایت // زمان ۰۰:۵۲

دانلود

آهنگ ۲۶

حجم ۱ مگابایت // زمان ۰۱:۳۳

دانلود 

مطالب مرتبط
نوشتن دیدگاه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*